دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1394 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 42-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4972 مشاهده)
مقدمه و هدف: اختلالات ‌اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار، شایع‌ترین نوع بیماری‌ها و ‌آسیب‌های شغلی بوده و علت اصلی از کارافتادگی ‌کارگران ‌محسوب می‌شوند. این اختلالات در اثر مواجهه دراز‌مدت با عوامل ایجادکننده و یا به‌طور ‌ناگهانی، در اثر واردشدن ضربه ‌بزرگ بر ‌بخشی از دستگاه ‌اسکلتی- ماهیچه‌ای ایجاد ‌می‌شوند. در این‌مطالعه کارگران ‌شاغل ‌در ‌‌شالیکو‌بی‌های شهرستان‌ ساری از نظر اختلالات‌ اسکلتی-عضلانی و هم‌چنین پوسچرکاری مورد ارزیابی قرار‌گرفتند. روش کار: پژوهش توصیفی حاضر بر روی کلیه‌ کارگران شاغل ثابت در کارخانه‌های ‌شالیکوبی شهرستان ساری انجام‌ شده ‌است. از پرسشنامه Nordic جهت برآورد شیوع ‌اختلالات ‌اسکلتی– عضلانی و از روشowas‌ برای ارزیابی ‌پوسچر استفاده شده‌ است. تحلیل ‌داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار owas وspss17 صورت‌‌گرفت. یافته‌ها: میانگین ‌سنی‌ کارگران 9/42 ±42/84 و میانگین ‌سابقه‌کاری ‌آنها 5/39 ±12/68 می‌باشد. براساس نتایج حاصل از پرسشنامه ‌نوردیک 74 درصداز کارگران مورد مطالعه اظهار‌کرده‌اند که در طی یکسال ‌گذشته حداقل در یکی از نواحی 9گانه مورد ‌بررسی بدن ‌خود، دچار اختلالات ‌اسکلتی– عضلانی بوده‌اند. بیشترین شیوع این اختلالات به ترتیب در ناحیه‌ کمر50درصد، زانو40 درصد و پا و قوزک‌‌پا28 درصد بوده ‌است. بر اساس مطالعه صورت گرفته ‌85 پوسچر‌کاری شناسایی ‌شد. نتایج نشا‌ن‌داد‌ که 32‌ پوسچر در سطح‌ اقدامات‌اصلاحی1، 16پوسچر در سطح ‌اقدامات‌ا‌صلاحی 2، 26پوسچر در سطح ‌اقدامات‌ا‌صلاحی 3و 11‌پوسچر در سطح‌ اقدامات‌اصلاحی 4 قرار‌داشتند. نتیجه‌گیری: با ‌توجه به اینکه شیوع ‌اختلالات ‌اسکلتی– عضلانی و پوسچرهای ‌نامناسب درشالیکوبی‌های‌ شهرستان ساری بالا می‌باشد، لذا اجرا برنامه‌های ‌مداخله‌ای ‌ارگونومیک از قبیل آموزش ‌کارگران و هم‌چنین بهسازی ‌محیط‌کار از طریق کنترل‌های ‌مهندسی توصیه ‌می‌شود.
متن کامل [PDF 336 kb]   (1834 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت حرفه ای