مجله تحقیقات سلامت در جامعه- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


مجله تحقیقات سلامت در جامعه(JHRC) به منظور انتشار یافته‌های علمی و پژوهشی درحوزه‌های علوم بهداشتی(سلامت سالمندی، اپیدمیولوژی، آموزش و ارتقای سلامت، بهداشت حرفه‌ای، ارگونومی، طب کار، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، مدیریت بهداشت درمان، تغذیه، بهداشت باروری ، رفاه اجتماعی) و سایر حوزه‌های مرتبط می‌باشد.

 

  • تبلیغ و اشاعه گفتمان سلامت در جامعه
  • ارائه مطالعات در زمینه اثر تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت
  • بسط و گسترش مطالعات اپیدمیولوژی در جامعه
  • ارتقاء سلامت محیط و کار
  • ارائه الگوهای تغذیه سالم در جامعه
  • ارائه مطالعات در زمینه سلامت و شیوه زندگی
  • ارائه مطالعات در زمینه سلامت و محیط زیست
  • ارائه مطالعات در مورد سیاست‌ها و مدیریت سلامت
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات سلامت در جامعه:
http://jhc.mazums.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب