دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1394 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 29-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3568 مشاهده)

مقدمه و هدف: رضایت شغلی میزان علاقه افراد به کارشان می باشد. یکی از جنبه های رضایت شغلی که نادیده انگاشته می شود، رابطه آن با سلامت کارکنان است. مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص های رضایت شغلی در شاغلین  یک  شرکت کشتارگاه صنعتی در یکی از استان های شمال کشور و بررسی ارتباط شاخص رضایت شغلی با سطح سلامت عمومی است. روش کار: در این مطالعه مقطعی، 85  نفر از میان کارگران کشتارگاه در سال 1393  به طور تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی سلامت عمومی از پرسشنامه GHQ-28 و برای بررسی رضایت شغلی از پرسشنامه JDI استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از روش های آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین، انحراف معیار)، ضریب همبستگی  پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شده است. در این مطالعه از نرم افزار SPSS.20 برای آنالیز آماری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ یک از کارگران از سلامت عمومی مطلوبی برخوردار نمی باشند و میانگین شاخص رضایت شغلی کل کارگران  پایین بوده است. بین رضایت شغلی و سلامت عمومی کارگران ارتباط معنی داری دیده نشده است. همچنین بین میانگین رضایت شغلی در دوگروه زنان و مردان و در دو گروه متاهل و مجرد اختلاف معنی داری وجود داشته است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بهتر است راهکارهایی برای افزایش سطح سلامت عمومی کارگران در نظر گرفته شود. همچنین برای افزایش میزان رضایت شغلی بهتر است شرایط عمومی و بهداشتی کار را بهبود بخشید و درآمد مالی کارگران را افزایش داد.  

متن کامل [PDF 509 kb]   (1318 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت حرفه ای
دریافت: ۱۳۹۴/۱/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۲۲