دوره 4، شماره 1 - ( 3-1397 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 79-88 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


علوم پزشکی مازندران
چکیده:   (557 مشاهده)
  مقدمه و هدف: کم خونی از شایع ترین اختلالات تغذیه ای در دنیا است که اغلب با کمبود آهن همراه می باشد. کم خونی فقر آهن ( Anemia Deficiency-Iron )موجب اتلاف منابع آموزشی و مراقبت های بهداشتی، کاهش بهره وری در اثر افزایش مرگ و میر و در نهایت کاهش ظرفیت جسمی و روانی در بخش بزرگی از جامعه می شود. در این راستا، مطالعه حاضر به منظور تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر نکا در مورد فقر آهن در سال 1395 انجام شد.روش کار: در مطالعه مقطعی حاضر 480 نفر از دان شآموزان مدارس راهنمایی دخترانه شهر نکا که در سال 1395 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل: سؤالات دموگرافیک و سؤالات سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بود؛ اطلاعات دموگرافیک، 18 سؤال جهت اندازه‌گیری آگاهی، 14 سؤال برای اندازه گیری نگرش و 9 سؤال به منظور سنجش عملکرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمو نهای آماری استنباطی شامل: تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه با کاربرد نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سن دانش آموزان 79 / 0± 91 / 12 بود. در این بررسی 1 / 17 درصد از دانش آموزان از آگاهی خوب، 3/ 38 درصد از نگرش خوب و 9/ 1 درصد از عملکرد خوب برخوردار بودند. همچنین  بین نمره آگاهی و تحصیلات پدر ارتباط معن اداری وجود داشت ( 001 / P=0 ). بین آگاهی ( 001 / P=0 ) و عملکرد ( 019 / P=0 ) با تحصیلات مادر نیز ارتباط معنا داری مشاهده گردید. شایان ذکر است که تفاوت معناداری از نظر میانگین نمره آگاهی ( 001 / P=0) و عملکرد ( 002 / P=0 ) بین سطوح مختلف شغل پدر وجود داشت؛ اما بین آگاهی، نگرش و عملکرد با شغل مادر ارتباط آماری معناداری به دست نیامد.نتیجه گیری: هر چند آگاهی بیشتر دانش آموزان در سطح متوسط بود؛ اما عملکرد اغلب آن ها ضعیف ارزیابی شد؛ بنابراین در راستای برنامه های مدارس مروج سلامت، طراحی برنامه های مداخله ای همزمان خانواده و مدرسه محور برای توانمندسازی والدین، دانش آموزان و عوامل اجرایی مدرسه در مورد آنمی فقر آهن توصیه می شود.
متن کامل [PDF 456 kb]   (193 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۸