دوره 4، شماره 1 - ( 3-1397 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 12-26 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


علوم پزشکی ارومیه
چکیده:   (1036 مشاهده)
مقدمه و هدف: رنگ SY) Sunset Yellow FCF ) یکی از آلاینده های خطرناک رنگ آزوی موجود در پساب فرایندهای مواد غذایی است. در این ارتباط، در پژوهش حاضر کارایی کربن فعال گرانوله (GAC: (Granular Activated Carbon  در جذب رنگ Sunset Yellow FCF از محلول آبی و همچنین ایزوترم و سینتیک های جذب مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی می باشد که در آن به بررسی تأثیر پارامترهای مستقل مانند pH ، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه بر درصد حذف رنگ Sunset Yellow FCF پرداخته شده است. جذب نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 480 نانومتر با سه بار تکرار انجام شد. در این پژوهش از مدل های ایزوترم جذب Langmuir و Freundlich برای مدل سازی ریاضی فرایند جذب رنگ Sunset Yellow استفاده گردید. معادلات سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم نیز برای آنالیز داده های آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند.یافته ها: زمان ماند، نقش مهم تری نسبت به pH و غلظت های اولیه رنگ در فرایند جذب دارد و افزایش زمان ماند از 5 تا 50 دقیقه باعث افزایش راندمان حذف رنگ از 62 به 85 درصد می شود. از سوی دیگر، هنگامی که دوز جاذب از 1 تا 8 گرم افزایش می یابد، راندمان حذف رنگ از 65 به 82 درصد افزایش پیدا می کند. شایان ذکر است که فرایند جذب از ایزوترم جذب مدل Freundlich با ضریب همبستگی 9998 / 0= r2 و از مدل سینتیکی شبه درجه یک با ضریب همبستگی 9975 / 0= r2 تبعیت می کند. نتیجه گیری: مطابق با نتایج می توان گفت که رنگ Sunset Yellow به طور قابل توجهی با جاذب کربن فعال گرانوله جذب می گردد؛ به طوری که می توان از آن به عنوان روشی بسیار مؤثر برای حذف رنگ Sunset Yellow از محلول های آبی استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: کربن فعال گرانوله، جذب، رنگ، Sunset Yellow FCF
متن کامل [PDF 517 kb]   (462 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت محیط زیست