دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 63-74 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


علوم پزشکی مازندران
چکیده:   (1321 مشاهده)
مقدمه و هدف: سبک زندگی یکی از مهمترین شاخصهای ارتقای کیفیت زندگی افراد است. با توجه به اهمیت نقش کارکنان به عنوان نیروی انسانی ارزشمند، هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت ابعاد مختلف سبک زندگی و برخی از فاکتورهای مرتبط با آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. روش کار: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر 186 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری طبق های تصادفی وارد مطالعه شدند. برای اندازه گیری سبک زندگی از پرسشنامه سبک زندگی ( LSQ :Life Style Questionnaire ) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داد ه ها نیز از طریق ارائه آمار توصیفی، آزمو نهای t ، مربع کای، ضریب همبستگی Spearman و رگرسیون خطی صورت گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره سبک زندگی کارکنان 208 / 22 ± 206 از 272 نمره بود و وضعیت سبک زندگی 4/ 59 درصد از آن ها خوب ارزیابی شد. از میان ابعاد مختلف سبک زندگی، حیطه ورزش و تندرستی کمترین نمره را به خود اختصاص داد. بر مبنای نتایج دریافت گردید که زنان در حیطه پیشگیری از حوادث و مردان در ورزش و تندرستی وضعیت بهتری دارند. علاوه براین، ارتباط آماری معناداری بین جنسیت با حیطه ورزش و تندرستی؛ وضعیت تأهل با حیطه اجتناب از داروها و مواد مخدر؛ سن با حیطه پیشگیری از حوادث؛ شاخص توده بدنی با وضعیت کلی سبک زندگی کارکنان، حیطه کنترل وزن و تغذیه، حیطه پیشگیری از بیماری ها و حیطه سلامت معنوی مشاهده گردید. نتیجه گیری: براساس نتایج می توان گفت که اگرچه نمره میانگین وضعیت سبک زندگی بیشتر کارکنان در سطح متوسط و خوب بود؛ اما در حیط ههای ورزش و تندرستی ، وزن و تغذیه وضعیت مناسبی نداشت؛ از این رو انجام مداخلات جهت ارتقای سلامت کارکنان در این حیطه ها توصیه می شود.
متن کامل [PDF 464 kb]   (708 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۹