دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 75-86 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشکده علوم پزشکی آبادان
چکیده:   (875 مشاهده)
مقدمه و هدف: آگاهی و دانش مدیران در حیطه اعتباربخشی نقش برجسته ای در اجرای موفق این برنامه خواهد داشت؛ از این رو طراحی و اجرای یک مطالعه پژوهشی با هدف بررسی دانش و نگرش تیم مدیریت اجرایی بیمارستا نهای آبادان و خرمشهر در مورد برنامه اعتباربخشی بیمارستانی ضروری به نظر می رسد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در نیمه اول سال 1396 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای تیم مدیریت اجرایی بیمارستا نهای شهرهای آبادان و خرمشهر بودند. روش نمونه گیری از نوع سرشماری و تعداد نمونه 46 نفر بود. برای جم عآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. شایان ذکر است که روایی و پایایی پرسشنامه قبلاً سنجیده شده بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیش از نیمی از شرکت کنندگان درباره الزامات، اهداف، اصول و مفاهیم استانداردهای اعتباربخشی و احساس نیاز درباره شرکت در دور ه های اعتباربخشی، دانش و آگاهی زیادی داشتند. علاوه براین، نگرش و انتظارات بیش از نیمی از شرکت کنندگان درباره تأثیر اعتباربخشی بر افزایش اعتماد عمومی و بهبود وجه بیمارستان، افزایش کیفیت خدمات، افزایش میزان رضایت بیماران، افزایش ایمنی و خدمات و بهبود و تسهیل فرایندهای بیمارستان زیاد بود. در این پژوهش اختلاف بین دانش و نگرش شرکت کنندگان ناچیز به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به آگاهی متوسط مدیران بیمارستان ها در مورد اعتباربخشی، آموزش و آگاه سازی آن ها در این زمینه ضروری م یباشد. همچنین با توجه به نمره بالای نگرش و انتظارات مدیران از مبحث اعتباربخشی می توان امیدوار بود که روند اجرای اعتباربخشی در این بیمارستا نها به صورت اصولی و مؤثرتری پیش رود تا در نهایت منجر به ایمنی و رضایت هرچه بیشتر بیماران گردد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، اعتباربخشی، مدیران، نگرش
متن کامل [PDF 530 kb]   (286 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۹