دوره 3، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 70-81 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (678 مشاهده)
مقدمه و هدف: سبک زندگی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده کیفیت زندگی از جمله بیماری های قلبی- عروقی مطرح می باشد. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل دموگرافیک و آمادگی قلبی- تنفسی مرتبط با شیوع چاقی شکمی در شهرستان بابلسر است. روش کار: 150 نفر از زنان و مردان شهرستان بابلسر به شکل تصادفی و طی فراخوانی انتخاب شدند.عوامل دموگرافیک از طریق پرسشنامه؛ سطح فعالیت بدنی از طریق گام سنج؛ چاقی شکمی از طریق BMI Waist Hip Ratio( WHR ،)Body Mass Index و (Body Adiposity Index (BAI تعیین گردید. داده ها با استفاده از آزمو نهای آماری کای اسکوئر، Pearson و آنالیز واریانس در سطح معناداری P≥0/05 تحلیل شدند.یافته ها: در هر دو جنس ارتباط بین شاخص های WHR ،BMI و BAI با Vo2peak و تحصیلات منفی و معنادار ( 001 / P>0) بود؛ اما ارتباط آن ها با سن مثبت و معنادار به دست آمد ( 001 / P>0 ). همچنین ارتباط مثبت و معناداری میان WHR با وضعیت تأهل زنان وجود داشت ( 008 / P=0 ). شایان ذکر است که با افزایش سن و کاهش سطح تحصیلات، سطوح BMI افزایش غیر معناداری را نشان داد. نتیجه گیری: آگاه سازی در زمینه چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن و تشویق افراد به انجام فعالیت بدنی می تواند در کاهش شیوع چاقی شکمی و بیماری های وابسته به آن مؤثر باشد.
متن کامل [PDF 443 kb]   (243 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۴