دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 12-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


علوم پزشکی مازندران
چکیده:   (2366 مشاهده)
مقدمه و هدف: رضایت شغلی درکی از پاسخهای درونی فرد است و پژوهشگران از آن به عنوان کارآمدترین مفهوم برای بیان ارزیابی افراد از شرایط موجود در محیط کار (فعالیت و نظارت) نام برده اند و معتقد هستند افرادی که از شغل خود راضی تر می باشند، نسبت به سازمان محل خدمت خود تعهد بیشتری دارند. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از بانک های استان مازندران و ارتباط آن با مؤلفه های مورد نظر می باشد. روش کار: اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه خوداظهاری Job Descriptive Index) JDI ) از کلیه کارکنان بانک به روش سرشماری جمع آوری گردیدند. این پرسشنامه در قالب 70 سؤال و شش خرده مقیاس خود شغل ( 22 سؤال)، سرپرستی ( 14 سؤال)، همکار (11 سؤال)، حقوق و مزایا (7 سؤال)، ارتقا ( 9 سؤال) و محیط کار ( 7 سؤال) میزان رضایت شرکت کنندگان را مورد سنجش قرار داد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از SPSS 16 انجام شد. یافته ها: میانگین سنی کارکنان 25 / 33 سال (با گستره سنی 27 تا 48 سال) و میانگین رضایتمندی آ نها 79/70 بود که کمترین میزان رضایتمندی از حقوق و دستمزد و بیشترین آن از مسئول مستقیم به دست آمد. علاوه براین، ارتباط معناداری بین سوابق خدمتی بالا (بیش از 10 سال) و رضایت شاغلین از مؤلفه هایی چون حقوق و دستمزد (045 / P= 0 )، ارتقا ( 012 / P= 0 )، همکار ( 026 / P= 0 ) و محیط کار ( 001 / P= 0 ) مشاهده شد. بین سن کمتر از 30 سال با رضایت از حقوق و دستمزد نیز ارتباط معناداری ( 047 / P= 0 ) وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بهبود و غنای حقوق و دستمزد، افزایش فرصت های پیشرفت و بهینه سازی شرایط محیط کار می تواند رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهد.
متن کامل [PDF 463 kb]   (2450 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت حرفه ای