دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 17-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1457 مشاهده)
مقدمه و هدف: سواد سلامت یکی از اجزای مهم سلامت همگانی تلقی می گردد و به ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی مورد نیاز به منظور تصمیم گیری در زمینه های مرتبط با سلامت، سواد سلامت گفته می شود. پژوهش حاضر با هدف سنجش سواد سلامت بزرگسالان 65 - 18 سال شهر  شهریار صورت گرفت. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی_ تحلیلی و حجم نمونه آن شامل 299 نفر از افراد بزرگسال 65 - 18 سال بود که به صورت نمونه گیری در دسترس از 10 محله شهر شهریار انتخاب شدند. ابزار مطالعه حاضر، پرسشنامه سنجش سواد سلامت ایرانیان (HELIA: Health Literacy for Iranian Adults) بود و داده ها با  استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه، میانگین نمره سواد سلامت 1/ 22 ± 26 / 58 بود. میانگین نمره سواد سلامت به تفکیک ابعاد سلامت شامل دسترسی به اطلاعات 14 / 61 ، فهم و درک اطلاعات 74 / 66 ، مهارت خواندن اطلاعات 87 / 62 ، ارزیابی اطلاعات 68 / 54 و تصمیم گیری و رفتار اطلاعات 87 / 45 بوده است. در سطح بندی سواد سلامت، 5/ 36 درصد دارای اطلاعات ناکافی، 7/ 23 درصد ن هچندان کافی، 1/ 23 درصد کافی و 4/ 14 درصد عالی بودند. در مطالعه حاضر بین متغیرهای سن، تحصیلات و شغل با ابعاد پنج گانه سواد سلامت ارتباط معناداری مشاهده گردید ( 0001 / P>0 )نتیجه گیری: گفتنی است نمره میانگین سواد سلامت در بیش از 60 درصد جمعیت مورد مطالعه در سطح ناکافی و نه چندان کافی بوده است؛ بنابراین لزوم توانمندسازی افراد جامعه و طراحی برنامه های متنوع متناسب با متغیرهای جمعی تشناختی با هدف جلب مشارکت برای ارتقاء آگاهی مرتبط با سلامت توصیه
می گردد. 
متن کامل [PDF 453 kb]   (913 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۵