دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 45-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشکده بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
چکیده:   (2248 مشاهده)

مقدمه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان های منتخب استان گلستان انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که جامعه آماری آن ( 770 نفر) تمامی کارکنان بیمارستا نهای منتخب استان گلستان (بیمارستان فوق تخصصی قلب کردکوی و بیمارستان تخصصی خاتم الانبیا گنبد کاووس) بود. نمونه های مطالعه حاضر براساس جدول مورگان، 256 نفر تخمین زده شد که با در نظر گرفتن احتمال افت گروه نمونه و افزایش اعتبار کار، در نهایت 300 نفر از کارکنان ( 150 نفر از شهرستان کردکوی و 150 نفر از شهرستان گنبد کاووس) از گرو ههای مختلف شغلی به روش نمونه گیری طبقه ای و به صورت تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها سه پرسشنامه شامل: اطلاعات جمعیت شناختی (دموگرافیک)، اختلالات اسکلتی- عضلانی Nordic ، کیفیت زندگی Lancashire بکار گرفته شدند. تجزیه و تحلیل داد ه ها با استفاده از آزمو ن T مستقل و نرم افزار SPSS 22 صورت گرفت. یافته ها: در یک سال گذشته، گردن و زانو بیشترین و آرنج و رانها کمترین درصد درد یا ناراحتی را در بین کارکنان داشته است. همچنین تفاوت معنی داری بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی با ملاحظه بر اختلالات اسکلتی- عضلانی نواحی مختلف بدن وجود دارد. این تفاوت در نواحی که اختلال اسکلتی- عضلانی وجود دارد، نمره کیفیت زندگی در ابعاد مختلف، به طور معنی داری کمتر شده است. در بعد جسمی، کارکنانی که در تمام نواحی، اختلالات عضلانی- اسکلتی داشتند با آ نهایی که این اختلالات را نداشتند، تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از آسیب های محیط کاری بوده که کیفیت زندگی کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع، علاوه بر صرف هزینه های زیاد، باعث کاهش سلامت جسمی، روانی و  اجتماعی و در نتیجه تنزل بهره وری کارکنان می شود.
 

متن کامل [PDF 602 kb]   (647 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: طب کار
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۵