دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی اهواز
چکیده:   (1662 مشاهده)

مقدمه و هدف: کاربرد روزافزون پرتوهای یونیزان در امر تشخیص بیمار یها مستلزم استفاده و بکارگیری صحیح دستگا هها و آگاهی از اصول حفاظت در برابر اشعه است. با استفاده صحیح و مناسب از وسایل حفاظت فردی و رعایت مقررات و آیین نامه های موجود در امر حفاظت ساختما نهایی که در آن دستگا ههای مولد یا منبع  پرتوهای یو ن ساز قرار دارند، میتوان تا حد زیادی آسیبهای ناشی از تشعشع را کاهش داد. روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، وضعیت استانداردهای حفاظتی 45 اتاق رادیوگرافی در 32 بخش رادیولوژی تشخیصی استان خوزستان در سال 1394 با روش نمونه برداری خوشه ای تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: لوکس متر مدل ،ST-1309 متر نواری، مصاحبه باز پاسخ و چک لیستی بود که براساس توصیه های کمیته بین المللی حفاظت در برابر پرتو و اصول حفاظتی سازمان انرژی اتمی ایران در چهار حیطه تدوین گردید. یافته ها: وضعیت اتاق های رادیوگرافی با میانگین 76 / 80 درصد، دستگاه های رادیولوژی 47 / 80 درصد، تار کیخانه بخش های رادیولوژی 28 / 69 درصد، حفاظت مربوط به پرتوکاران با میانگین 12 / 93 درصد با استانداردهای تعریف شده همخوانی دارد. بیشترین و کمترین میزان تطابق با استاندارد به ترتیب مربوط به عملکرد سینی کاست به میزان 100 درصد و وضعیت هاپر به میزان 25 درصد می باشد. مقایسه مراکز خصوصی و دولتی در خصوص رعایت استانداردهای حفاظتی تفاوت معنی داری را نشان نداد (P>0/05). نتیجه گیری: میزان رعایت استانداردهای حفاظت در برابر اشعه در استان خوزستان از مطلوبیت نسبی برخوردار است؛ اما در زمینه رعایت اصول حفاظتی در اتاق تاریکخانه، کاستی هایی وجود دارد که اقدامات حفاظتی از جمله تعویض به موقع داروی ظهور و ثبوت، تهویه مناسب اتا قهای تاریکخانه، پیگیری جهت تهیه وسایل، لوازم حفاظتی و ارائه آموز شهای حفاظتی لازم به فرد در هنگام ورود به تاریکخانه پیشنهاد میشود. 

متن کامل [PDF 390 kb]   (603 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: رادیولوژی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵